Jak probíhá aukce na AukceSnadno.cz?

Průběh prodeje nemovitostí je pro každou stranu trochu jiný. Prosím zvolte si prvně, kdo jste.

Aukce z pohledu kupujícího

Registrace na portálu

Jako úplně první krok se musíte zaregistrovat. Ptáme se jen na nutné minimum a nezabere vám to déle než minutu.

Přihlášení k aukci

Vyberete si aukci z naší nabídky a kliknete na tlačítko Přihlásit k aukci. Nebojte, stále je to nezávazné. Klidně se můžete přihlásit i když ještě nutně nevíte, zda se zúčastníte. Maximálně se vám párkrát připomeneme přes e-mail, že se blíží termín aukce.

Navštívíte nemovitost fyzicky

Termíny a kontaktní osoba jsou uvedeny vždy v popisu aukce.

Složíte aukční jistotu na náš účet

Abychom zajistili, že se účastní pouze vážní zájemci a žádný šprýmař nezmaří aukci, budeme po vás vyžadovat složení aukční jistoty. Konkrétní částku vidíte vždy u aukce. Aukční jistota se skládá na náš účet. Je nutné ji složit z účtu u české banky vedeného na vaše jméno s variabilním symbolem, který dostanete e-mailem po přihlášení do aukce.

Neúspěšným zájemcům se aukční jistota vrací vždy do 5 pracovních dní po ukončení aukce
Aukční jistota vítěze aukce se posílá do advokátní úschovy do 5 dní od podpisu kupní smlouvy.

(víc o aukční jistotě najdete v samostatné sekci)

Probíhá aukce

Nyní proběhne ten nejdůležitější krok - samotná aukce. Výchozí délka je nastavena na půl hodiny. Automaticky se ovšem prodlouží, aby po každém příhozu trvala ještě minimálně pět minut. Nemusíte se tedy bát, že vás někdo přehodí v poslední sekundě.

Vyhodnotí se aukce

Pokud zvítězíte, propojíme vás s prodávajícím a advokátní kanceláří pro podpis potřebných smluv.
Pokud nevyhrajete, automaticky vám do pěti dní vrátíme peníze zpět na účet, ze kterého byly odeslány.

A to je vše!

Jednoduché, že? Ale stejně byste si to chtěli radši vyzkoušet nanečisto? Nebojte, před každou aukcí děláme také „testovací aukci“, kde si můžete tu nejdůležitější část - průběh aukce, vyzkoušet. O termínu vás vždy informujeme e-mailem.

Časté dotazy

Kolik mě to bude stát?

Nebojte, nebude vás to stát ani korunu. Registrace, účast v aukci i právní servis je pro kupujícího zdarma. Všechny náklady platí prodávající.

Jaký rozdíl je mezi aukcí a dražbou?

Aukce a dražba jsou často zaměňované pojmy. Nejedná se však o synonyma. Aukce se řídí občanským zákoníkem (Zákon č. 89/2012 Sb.), zatímco dražby se řídí zákonem o veřejných dražbách (Zákon č. 26/2000 Sb.). Z toho plynou rozdíly. Hlavní z nich je pravděpodobně dobrovolnost. Do aukcí vstupuje prodávající i kupující vždy dobrovolně. Mohou si určit konkrétní místo, čas a způsob aukce. Oproti tomu hlavním důvodem existence zákona o dražbách jsou dražby nedobrovolné, jejichž cílem je prodat majetek dlužníka za účelem splacení dluhů. U aukcí je pro kupujícího snazší financovat koupi pomocí hypotečního úvěru, čímž se značně rozšiřuje okruh zájemců při koupi.

Co je to aukční jistota? Kam jde? Co se s ní děje po aukci?

Aukční jistota je částka, která zajišťuje, aby se aukce zúčastnili pouze skuteční zájemci o nemovitost. Posílá se na náš účet. Po ukončení aukce je neúspěšným účastníkům vrácena do 5 dní zpět. Aukční jistota vítěze aukce je převedena do advokátní úschovy do 5 dní od podpisu kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícícm.

Proč mám využít aukci?

Může se aukce účastnit firma?

Ano, aukce se může účastnit jak fyzická, tak právnická osoba.